Οι Δυσκολίες Μάθησης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών ιδιαιτεροτήτων και σχετίζονται με διαφορετικούς παράγοντες (εγγενείς, νευροαναπτυξιακοί, περιβαλλοντικοί), που πολλές φορές μπορεί να συνυπάρχουν. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να επηρεάζουν πολλαπλές και αλληλοεξαρτώμενες διεργασίες, (όπως π.χ. στην περίπτωση της περιορισμένης νοητικής ικανότητας, της ειδικής γλωσσικής διαταραχής κ.ά.) ή μπορεί να αφορούν σε συγκεκριμένους γνωστικούς τομείς (π.χ. προβλήματα αποκωδικοποίησης, γραπτής έκφρασης κ.ά.). 

Χαρακτηριστικά συμπτώματα στο γνωστικό-μαθησιακό τομέα τα οποία μπορεί να υποδηλώνουν δυσκολίες μάθησης είναι:

 • Προβλήματα στην ανάγνωση ή/και στην ορθογραφία, αριθμητικά σύμβολα
 • Δυσκολία στην κατανόηση προφορικού ή/και γραπτού λόγου και των μαθηματικών προβλημάτων
 • Δυσκολία στη βραχύχρονη μνήμη
 • Δυσκολία στην αποστήθιση
 • Αργός ή γρήγορος ρυθμός στην επεξεργασία του λόγου και στο ρυθμό οργανωτικής αντίδρασης
 • Αργός ή γρήγορος ρυθμός στη γραπτή επεξεργασία
 • Δυσκολία στην οργάνωση χώρου – στη διαχείριση και παρουσίαση του γραπτού,
 • Δυσκολία στην οπτικοχωρική επεξεργασία (π.χ. στα ομαδικά παιχνίδια, στο ποδόσφαιρο, κλπ)
 • Δυσκολία στην οργάνωση και αρχειοθέτηση των πληροφοριών, (π.χ. τον ομαδικό διάλογο, την ανάλυση και σύνθεση των κειμένων, τα σκέλη των μαθηματικών προβλημάτων κλπ)
 • Δυσκολία στις διαδικαστικές διεργασίες, στις αλληλοδιαδοχικές οδηγίες και πληροφορίες – (π.χ. διαίρεση, χημικές ενώσεις, ιστορικά γεγονότα, κλπ)
 • Δυσκολία στην διαχείριση του χρόνου.

Η Ειδική Μαθησιακή βοήθεια συνίσταται στη δομημένη και εξατομικευμένη βοήθεια που παρέχεται στο παιδί ή στον έφηβο από ειδικούς παιδαγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη τα δυνατά και αδύνατα σημεία των γνωστικών του λειτουργιών. Περιλαμβάνει τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλα προσαρμοσμένου στις ανάγκες του παιδιού/έφηβου. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση στρατηγικών απομνημόνευσης, οργάνωσης και μελέτης καθώς και μεταγνωστικών δεξιοτήτων (π.χ. συνειδητοποίηση από την μεριά του παιδιού/έφηβου για το πως λειτουργεί μαθησιακά).

Η Ψυχοπαιδαγωγική βοήθεια συνίσταται σε ένα πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας παιδιών/εφήβων οι οποίοι έχουν διαγνωσθεί με ενδογενείς, διαπροσωπικές δυσκολίες ή/και προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς και με δυσκολίες μάθησης (πρωτογενείς ή δευτερογενείς). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος παρέμβασης είναι η παράλληλη παροχή υποστηρικτικής βοήθειας στους γονείς (συμβουλευτική γονέων) και η συνεργασία με το εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Υπεύθυνη:
ΕΛΕΝΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ, (B.Εd. Honours, Msc. Educational Psychology, Ph.D) Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος

Μέλη:
ΚΑΡΔΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΦΑΙΗ, Ειδική Παιδαγωγός
ΚΟΥΝΤΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Ψυχολόγος
ΛΑΚΑΤΖΗ ΕΥΧΑΡΙΣ, Φιλόλογος – Ειδική Παιδαγωγός
ΜΑΝΕΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Ειδική παιδαγωγός
ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, Ψυχολόγος - Ειδική Παιδαγωγός
ΠΑΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ, Ψυχολόγος
ΡΑΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Φιλόλογος-Ειδική παιδαγωγός
ΤΕΝΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ειδική Εκπαιδευτικός
ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Ψυχολόγος – Ειδική Παιδαγωγός