Λόγω των εκτάκτων ειδικών συνθηκών και ακολουθώντας τα εθνικά μέτρα πρόληψης της διασποράς του Κορωνοϊού SARS-COV-2,  οι θεραπείες ειδικής αγωγής και οι ψυχοθεραπείες δεν θα γίνονται με φυσική παρουσία στη Μονάδα, για όσο καιρό είναι αυτό απαραίτητο.

Είναι γεγονός ότι διανύουμε μια περίοδο με αυξημένες ανάγκες, λόγω της ενδεχόμενης ψυχικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες, τα παιδιά και τους εφήβους.

Για τη συνέχιση, λοιπόν, των προγραμμάτων ψυχοθεραπείας, ειδικής μαθησιακής αγωγής και πρώιμης παρέμβασης (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, portage),  η Μονάδα "Σπύρος Δοξιάδης", προτείνει τις εξ αποστάσεως συνεδρίες, στο σπίτι  μέσω του διαδικτύου, με μέσα τηλεδιάσκεψης (πχ SKYPE).

Η δυνατότητα εφαρμογής αυτού του τρόπου παρεμβάσεως θα εξετάζεται και θα προτείνεται από τους θεραπευτές για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, σε παιδιά που είναι ήδη σε κάποιο πρόγραμμα υποστήριξης και που έχουν τύχει διαγνωστικής εκτίμησης στη Μονάδα μας.

Η τεχνολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη φυσική παρουσία, επαφή και σχέση των θεραπευτών με τα παιδιά και τις οικογένειες τους, είναι  όμως ένα σημαντικό εργαλείο που θεωρούμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί σήμερα.

Διεθνή δεδομένα υποστηρίζουν ότι οι θεραπείες με μέσα τηλεδιάσκεψης μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά και με θετικά αποτελέσματα στην υποστήριξη των παιδιών, εφήβων και των οικογένειών τους.

Η «Μονάδα Δοξιάδη» χρησιμοποιεί ήδη με επιτυχία τα τελευταία 10 χρόνια τις παρεμβάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης, σε περιπτώσεις παιδιών που μένουν στην ελληνική επαρχία, αλλά και στο εξωτερικό και σε διάφορες γλώσσες (πχ αγγλικά, γαλλικά). Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 4.000 τηλεδιασκέψεις, τα αποτελέσματα των οποίων έχουμε ανακοινώσει σε επιστημονικά συνέδρια, όπου έτυχαν ευμενούς κριτικής και υψηλής αξιολόγησης.