Η Μονάδα βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης νέων μορφών παροχής υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές μέσω τηλεδιάσκεψης (skype). Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, συμβουλευτική γονέων ή/και εκπαιδευτικών, ειδικού τύπου παρεμβάσεις, συνεδρίες εργοθεραπείας και λογοθεραπείας.