Η δραματοθεραπεία είναι μια αναγνωρισμένη μορφή ψυχοθεραπείας, που λειτουργεί τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο και εντάσσεται στη κατηγορία των θεραπειών μέσω τέχνης (Art Therapies). Βασίζεται στην αντίληψη πως η θεατρική έκφραση περιέχει ενδογενείς θεραπευτικές ιδιότητες, ωστόσο ο στόχος δεν είναι μια καλή παράσταση ή αναπαράσταση αλλά η αυθεντική διαδραμάτιση θεμάτων που αφορούν και αγγίζουν συγκινησιακά την ομάδα ή το άτομο και η μετέπειτα αφομοίωσή τους στο συνειδητό επίπεδο.

Ο στόχος λοιπόν είναι καθαρά ψυχοθεραπευτικός, ενώ τα μέσα προέρχονται από τον χώρο της τέχνης. Τα μέσα της δραματοθεραπείας είναι η δραματική τέχνη, το παιχνίδι, η εκφραστική κίνηση, η κατασκευή, αφήγηση και διαδραμάτιση μύθων και παραμυθιών καθώς και η εικαστική δημιουργία. Η δραματοθεραπεία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια «έμμεση» θεραπευτική προσέγγιση, καθώς βασίζεται στη χρήση και τη σημασία της μεταφοράς. Η βασική αυτή δραματοθεραπευτική παράμετρος που ονομάζεται «αισθητική απόσταση» είναι αυτή που επιτρέπει να καλλιεργηθεί ένα ασφαλές και δημιουργικό θεραπευτικό περιβάλλον προκειμένου να διερευνηθούν από τους θεραπευόμενους τυχόν τραυματικές εμπειρίες χωρίς να αισθάνονται εκτεθειμένοι.