Κοινωνική Υπηρεσία

Ο/Η κοινωνικός λειτουργός αναλαμβάνει:

  • Τις επαφές με άλλα κλινικά / θεραπευτικά πλαίσια και δομές ψυχικής υγείας, τα ειδικά σχολεία και άλλους φορείς
  • Το πρόγραμμα μειωμένης χρηματικής συμμετοχής που αφορά τους οικονομικά αδύναμους πελάτες
  • Την εκπαίδευση νέων κοινωνικών λειτουργών που συνεργάζονται με τη Μονάδα.


Κατερίνα Βιλιάρδου
, Κοινωνική Λειτουργός