Κοινωνική Υπηρεσία

Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός αναλαμβάνει:

  1. Τις επαφές με άλλα κέντρα υγείας, ειδικά σχολεία, θεραπευτικούς φορείς κ.α.
  2. Τις συναλλαγές των πελατών με ασφαλιστικά ταμεία.
  3. Το πρόγραμμα μειωμένης οικονομικής συμμετοχής που αφορά τους οικονομικά αδύναμους πελάτες.
  4. Την εκπαίδευση νέων κοινωνικών λειτουργών που συνεργάζονται με τη Μονάδα.

Επίσης η κοινωνική υπηρεσία:

  1. Αναλαμβάνει την πρώτη τηλεφωνική επαφή με οικογένειες από την επαρχία.
  2. Αναλαμβάνει εναλλακτικά  την αρχική συνέντευξη με τους γονείς.
  3. Συνεργάζεται συμβουλευτικά με τους γονείς που έχουν οικονομικά προβλήματα.


Κατερίνα Βιλιάρδου
, Κοινωνική Λειτουργός