Η Αναπτυξιακή Παιδιατρική ασχολείται με τις αποκλίσεις της εξέλιξης του βρέφους και του παιδιού.

Το Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής προσφέρει διαγνωστική εκτίμηση και παρακολούθηση σε βρέφη και παιδιά που είναι υψηλού κινδύνου να εκδηλώσουν κάποια δυσκολία στην εξέλιξή τους.

Στο Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής προσέρχονται βρέφη και παιδιά με: 

 • Προωρότητα και επιπλεγμένη περιγεννητική περίοδο
 • Νευρολογικά νοσήματα
 • Γενετικά νοσήματα
 • Διατροφικές δυσκολίες στη βρεφική και παιδική ηλικία
 • Μεταβολικά νοσήματα
 • Προβλήματα νόησης
 • Αισθητηριακά ελλείμματα (βαρηκοΐα, κώφωση, μερική ή ολική τυφλότητα)
 • Προβλήματα λόγου και ομιλίας
 • Διαταραχές του αυτιστικού φάσματος
 • Διαταραχές του ύπνου
 • Διαταραχές απέκκρισης (ενούρηση, εγκόπριση)
 • Διαταραχές συμπεριφοράς

Ανάλογα με την ηλικία και τη δυσκολία του κάθε παιδιού, προγραμματίζεται και η συχνότητα επισκέψεων παρακολούθησης στο ιατρείο.

Το Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής αναλαμβάνει επίσης την εκτίμηση και διαχείριση ικανοτήτων χαρισματικού παιδιού (gifted child).

Υπεύθυνη:
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ, Αναπτυξιακή Παιδίατρος