Θεραπείες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη (SKYPE κλπ)

Τμήμα Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών

 

Τμήμα Εργοθεραπείας

 

Τμήμα Συστημικής Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Γονέων

 

Τμήμα Προσχολικής Ηλικίας

 

Τμήμα Λογοθεραπείας

 

Τμήμα Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιών και Εφήβων