Συνέδρια - Σεμινάρια


Σεμινάριο Εκπαίδευσης "ADOS-2" 

Διαχείριση & Κωδικοποίηση

11 έως και 14 Ιουνίου 2020 στη Μονάδα "Σπύρος Δοξιάδης"

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

Διήμερη  πρακτική εκπαίδευση στο εργαλείο «Movement ABC – 2» 
13 & 14  Απριλίου 2019 
στη Μονάδα "Σπύρος Δοξιάδης"
Αναβάλλεται για πρακτικούς λόγους και θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο (Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2019)

 

Παλαιότερα Συνέδρια - Σεμινάρια