Συνέδρια - Σεμινάρια

Μονάδα "Σπύρος Δοξιάδης"

NEO BAYLEY 4
Κλίμακες BAYLEY για την Βρεφική και Νηπιακή Ανάπτυξη

Μονάδα "Σπύρος Δοξιάδης"

Κλίμακες BAYLEY για την Βρεφική και Νηπιακή Ανάπτυξη
2ήμερο διαδικτυακό σεμινάριο εκπαίδευσης στο  BAYLEY III  και εισαγωγή στο ΒAYLEY IV  


Διαδικτυακό 5ΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ CLINICAL COMBO Εκπαίδευσης ADOS-2  και ADI-R ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ στο επίπεδο  Κλινικής Αξιοπιστίας- Clinical Reliability 
στη Μονάδα "Σπύρος Δοξιάδης"

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022-2023

Παλαιότερα Συνέδρια - Σεμινάρια