Εργοθεραπεία μέσω τηλεδιάσκεψης

Η Εργοθεραπεία ως επιστήμη ασχολείται «με την προώθηση της υγείας και της ευημερίας μέσω της εμπλοκής στο έργο», (WFOTΟ,  Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών).

Οι Εργοθεραπευτές χρησιμοποιούν προσεκτική ανάλυση των φυσικών (σωματικών), περιβαλλοντικών, ψυχοκοινωνικών, διανοητικών, πνευματικών και πολιτιστικών παραγόντων για να εντοπίσουν τα εμπόδια για το έργο, ώστε να παρέχουν εξειδικευμένη θεραπεία προκειμένου να βοηθήσουν παιδιά/ενήλικες να αναπτύξουν, να επανακτήσουν ή να διατηρήσουν δεξιότητες απαραίτητες για να συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.

Είναι αρκετά τα πλαίσια αναφοράς ή τα γενικά μοντέλα στην επιστήμη της εργοθεραπείας.  Ωστόσο, βασική ιδέα αποτελεί ότι το έργο είναι μια βασική ανθρώπινη ανάγκη και ότι το έργο είναι θεραπευτικό (W. R. Dunton).

Ανάλογα, προκύπτουν μερικές από τις βασικές παραδοχές της εργοθεραπείας, οι οποίες είναι:

Το έργο έχει επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία.
Το έργο δημιουργεί δομή και οργανώνει το χρόνο.
Το έργο δίνει νόημα στη ζωή, πολιτισμικά και προσωπικά.
Τα έργα είναι ατομικά. Οι άνθρωποι εκτιμούν διαφορετικά έργα κάθε φορά.

Ένα νέο πλαίσιο αναφοράς που παρουσιάζεται επί του παρόντος, λόγω των ειδικών συνθηκών στην περίοδο του Covid-19, αφορά στην  εργοθεραπεία μέσω διαδικτύου (εργοθεραπεία μέσω τηλεδιάσκεψης). Σκοπός είναι η έναρξη ή συνέχιση της εργοθεραπευτικής παρέμβασης και η οργάνωση ενός θεραπευτικού προγράμματος στο σπίτι του παιδιού, με τη βοήθεια και καθοδήγηση του γονέα-συνθεραπευτή αλλά και του ίδιου του παιδιού.

Η   επιτυχία ενός τέτοιου προγράμματος παρέμβασης προϋποθέτει πως ο γονιός (και το ίδιο το παιδί όταν αυτό είναι δυνατόν), με τη βοήθεια του θεραπευτή μπορούν:

να κατανοήσουν την απαίτηση της δραστηριότητας
να κάνουν έναν καλό σχεδιασμό δράσης
να πραγματοποιήσουν τον κατάλληλο κινητικό σχεδιασμό και προγραμματισμό
να γνωρίζουν τα βήματα της διαδικασίας που πρόκειται να εκτελέσουν
να μπορούν να δώσουν προσοχή στα επιμέρους στάδια
να μπορεί το παιδί να παρακολουθήσει τον ενήλικα/γονέα
να μπορεί να ελεγχθεί / συζητηθεί αν έχει επιτύχει τη διαδικασία

Η Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης» και η ομάδα εργοθεραπείας, έχουν την απαραίτητη εμπειρία μέσα από ερευνητικά προγράμματα στην κοινότητα, αλλά και από την κλινική παρακολούθηση οικογενειών και παιδιών από απόσταση την τελευταία δεκαετία, να παρέχει υπηρεσίες  εργοθεραπείας μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν οι ενδιαφερόμενες οικογένειες.

Για επιπλέον πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Γραμματεία μας

Αναγνωρισμένοι Ψυχοθεραπευτές

Όλοι οι ψυχοθεραπευτές της Μονάδας (παιδοψυχίατροι ή ψυχολόγοι) είναι μέλη αναγνωρισμένων εταιρειών ψυχοθεραπείας.

Τηλεδιάσκεψη

Η θεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (Zoom, Webex, Skype, Microsoft Teams κ.ά.)

Εχετε ερωτήσεις; Σας απασχολεί κάποιο θέμα; Χρειάζεστε βοήθεια;

Ειμαστε εδώ για εσάς.
Έχουμε απαντήσεις σε ότι σας απασχολεί.
Καλέστε τώρα