Τμήμα Ψυχολογίας – Διαγνωστικών Αξιολογήσεων

Το τμήμα των ψυχολογικών εκτιμήσεων αφορά στην αξιολόγηση τόσο των γνωστικών λειτουργιών, όσο και της ψυχοσυναισθηματικής λειτουργίας των παιδιών και των εφήβων. Αυτή γίνεται μέσω σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων και προβολικών δοκιμασιών που χορηγούνται από κλινικούς ψυχολόγους εκπαιδευμένους κατάλληλα σε αυτά. Η ψυχολογική εκτίμηση είναι απαραίτητη στη διαγνωστική διαδικασία.

Αξιολόγηση γνωστικών ικανοτήτων
Η αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων γίνεται μέσω της χορήγησης των αντίστοιχων ψυχομετρικών εργαλείων, τα οποία είναι σταθμισμένα και στον ελληνικό πληθυσμό και διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται. Βάσει των αποτελεσμάτων που εξάγονται, διαγράφεται το ενδοατομικό προφίλ γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών και των εφήβων, γεγονός που κρίνεται σημαντικό, ειδικότερα αν το αίτημα των γονέων αφορά σε μαθησιακού τύπου δυσκολίες. Το WPPSI-III αφορά στο ηλικιακό φάσμα από 2 ετών και 6 μηνών, έως και 7 ετών και 3 μηνών. Το WISC-V αφορά στο ηλικιακό φάσμα από 6 έως 16 ετών και 11 μηνών. Το WAIS-IV απευθύνεται σε εφήβους άνω των 16 ετών και σε ενήλικες.

Ψυχοσυναισθηματική αξιολόγηση
Η ψυχολογική εκτίμηση περιλαμβάνει και την ψυχοσυναισθηματική αξιολόγηση, στην οποία εκτός από την κλινική συνέντευξη συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση των προβολικών δοκιμασιών, όπως είναι το C.A.T. (Children’s Apperception Test) και το Τ.Α.Τ. (Thematic Apperception Test). Μέσω αυτών, διερευνάται εις βάθος η ψυχοσυναισθηματική λειτουργία ενός παιδιού/εφήβου, όπως και οι μηχανισμοί άμυνας στους οποίους καταφεύγει, συνεπώς δίνεται ένα πλούσιο υλικό για την κατανόηση πτυχών της εν εξελίξει προσωπικότητάς του.

Υπεύθυνη

Εχετε ερωτήσεις; Σας απασχολεί κάποιο θέμα; Χρειάζεστε βοήθεια;

Ειμαστε εδώ για εσάς.
Έχουμε απαντήσεις σε ότι σας απασχολεί.
Καλέστε τώρα