Τμήμα Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών & Ψυχοπαιδαγωγικής

Οι Δυσκολίες Μάθησης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών ιδιαιτεροτήτων και σχετίζονται με διαφορετικούς παράγοντες (εγγενείς, νευροαναπτυξιακοί, περιβαλλοντικοί), που πολλές φορές μπορεί να συνυπάρχουν. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να επηρεάζουν πολλαπλές και αλληλοεξαρτώμενες διεργασίες, (όπως π.χ. στην περίπτωση της περιορισμένης νοητικής ικανότητας, της ειδικής γλωσσικής διαταραχής κ.ά.) ή μπορεί να αφορούν σε συγκεκριμένους γνωστικούς τομείς (π.χ. προβλήματα αποκωδικοποίησης, γραπτής έκφρασης κ.ά.). 

Χαρακτηριστικά συμπτώματα στο γνωστικό-μαθησιακό τομέα τα οποία μπορεί να υποδηλώνουν δυσκολίες μάθησης είναι:

Η Ειδική Μαθησιακή βοήθεια συνίσταται στη δομημένη και εξατομικευμένη βοήθεια που παρέχεται στο παιδί ή στον έφηβο από ειδικούς παιδαγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη τα δυνατά και αδύνατα σημεία των γνωστικών του λειτουργιών. Περιλαμβάνει τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλα προσαρμοσμένου στις ανάγκες του παιδιού/έφηβου. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση στρατηγικών απομνημόνευσης, οργάνωσης και μελέτης καθώς και μεταγνωστικών δεξιοτήτων (π.χ. συνειδητοποίηση από την μεριά του παιδιού/έφηβου για το πως λειτουργεί μαθησιακά).

Η Ψυχοπαιδαγωγική βοήθεια συνίσταται σε ένα πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας παιδιών/εφήβων οι οποίοι έχουν διαγνωσθεί με ενδογενείς, διαπροσωπικές δυσκολίες ή/και προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς και με δυσκολίες μάθησης (πρωτογενείς ή δευτερογενείς). 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος παρέμβασης είναι η παράλληλη παροχή υποστηρικτικής βοήθειας στους γονείς (συμβουλευτική γονέων) και η συνεργασία με το εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Αναγνωρισμένοι Ψυχοθεραπευτές

Όλοι οι ψυχοθεραπευτές της Μονάδας (παιδοψυχίατροι ή ψυχολόγοι)
είναι μέλη αναγνωρισμένων εταιρειών ψυχοθεραπείας.

Υπεύθυνη

Ελένη Λιβανίου

(B.Εd. Honours, Msc. Educational Psychology, Ph.D) Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη

Εχετε ερωτήσεις; Σας απασχολεί κάποιο θέμα; Χρειάζεστε βοήθεια;

Ειμαστε εδώ για εσάς.
Έχουμε απαντήσεις σε ότι σας απασχολεί.
Καλέστε τώρα