Συστημική Συμβουλευτική και Οικογενειακή Θεραπεία μέσω τεχνολογικών Εφαρμογών

Η τεχνολογική πρόοδος, τα νέα μοντέλα επικοινωνίας, καθώς επίσης και οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας, έχουν φέρει στο προσκήνιο την αναγκαιότητα, αλλά και τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως εργασία, θεραπεία και αποκατάσταση.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η τεχνολογία εκμηδενίζει τις αποστάσεις, λειτουργεί ως ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ των ανθρώπων και συνεπώς, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, η τηλεθεραπεία μπορεί να αποτελέσει έναν εναλλακτικό, σύγχρονο και εξίσου αποτελεσματικό τρόπο παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και οικογενειακής ψυχοθεραπείας.

Παρόλο που η τεχνολογική διάσταση της τηλεθεραπείας, ενδέχεται να παραπέμπει σε έναν ψυχρό και μηχανιστικό τρόπο επικοινωνίας, ωστόσο φαίνεται ότι δεν στερείται εγγύτητας και διαπροσωπικής εμπλοκής, συγκρινόμενη με τη διά ζώσης θεραπεία. Θεραπευτής και θεραπευόμενος/οι συνδέονται από τον προσωπικό τους χώρο  σε έναν «ενδιάμεσο χώρο», ο οποίος είναι η τεχνολογική εφαρμογή, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και στην εγκαθίδρυση της θεραπευτικής σχέσης.

Παράλληλα, η θεραπεία και η συμβουλευτική στο οικογενειακό περιβάλλον δύναται να φέρει στην επιφάνεια πλευρές της οικογενειακής ρουτίνας και λειτουργίας που διαφορετικά δε θα ήταν ορατές. Η διεξαγωγή της συνεδρίας στο σαλόνι ή στο υπνοδωμάτιο των γονέων δεν αποκλείει την έκτακτη και μη προγραμματισμένη παρείσφρυση των παιδιών, καλώντας τους γονείς να οριοθετήσουν τα παιδιά τους και τους θεραπευτές να κάνουν in vivo θεραπεία και παρέμβαση στην κρίση.

Επιπρόσθετα, η διαμόρφωση ενός χώρου (τεχνικού και ψυχικού) που να προσομοιάζει στη δια ζώσης θεραπεία είναι σημαντική, προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη διεξαγωγή των συνεδριών. Απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν η καλή σύνδεση στο ίντερνετ, ο απαραίτητος εξοπλισμός (π.χ. μικρόφωνο, κάμερα), η πρόσβαση στις κατάλληλες εφαρμογές (π.χ. Messenger, Viber, Skype, WhatsApp), η διαθέσιμοτητα ενός ήσυχου και απομονωμένου χώρου και η βέλτιστη διασφάλιση του απορρήτου.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, έμπειροι θεραπευτές με πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική και την οικογενειακή θεραπεία, έχοντας λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και εποπτεία στην τηλεψυχολογία και τηλεψυχιατρική, παρέχουν την υπηρεσίες τους μέσω τεχνολογικών εφαρμογών, όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι. Ειδικότερα, τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι η διαμονή σε απομακρυσμένη και γεωγραφικά δύσβατη περιοχή, η ύπαρξη σωματικού νοσήματος που συνεπάγεται κινητικά προβλήματα και δυσκολία στη μετακίνηση, συνθήκες κρίσης στην οικογένεια που δεν επιτρέπουν την απομάκρυνση κάποιων μελών, η απαγόρευση κυκλοφορίας εν μέσω πανδημίας, η κατ’ εξαίρεση θεραπεία με αφορμή κάποιο έκτακτο γεγονός προκειμένου να αποφευχθεί η ακύρωση/αναβολή της συνεδρίας. Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η τηλεθεραπεία ανοίγει το δρόμο για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού ατόμων και οικογενειών που χρειάζονται ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Συμπερασματικά, η τεχνολογία μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την παροχή συστημικής συμβουλευτικής και οικογενειακής θεραπείας. Συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία των γονέων με ένα θεραπευτή, με στόχο να βοηθηθούν στο γονεϊκό τους ρόλο, να ενισχυθεί η ποιότητα της σχέσης παιδιού – γονέα και η γενικότερη μεταξύ τους συνεργασία. Η οικογενειακή θεραπεία αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της οικογένειας, ενισχύοντας το κάθε μέλος ξεχωριστά, αλλά και την ομάδα ως σύνολο. Δεν αποσυνδεόμαστε μέσω της θεραπείας εξ αποστάσεως, αλλά συνδεόμαστε με έναν διαφορετικό τρόπο.

Για επιπλέον πληροφορίες καλέστε στη Γραμματεία μας

Αναγνωρισμένοι Ψυχοθεραπευτές

Όλοι οι ψυχοθεραπευτές της Μονάδας (παιδοψυχίατροι ή ψυχολόγοι) είναι μέλη αναγνωρισμένων εταιρειών ψυχοθεραπείας.

Τηλεδιάσκεψη

Η θεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (Zoom, Webex, Skype, Microsoft Teams κ.ά.)

Εχετε ερωτήσεις; Σας απασχολεί κάποιο θέμα; Χρειάζεστε βοήθεια;

Ειμαστε εδώ για εσάς.
Έχουμε απαντήσεις σε ότι σας απασχολεί.
Καλέστε τώρα