Πρώιμη παρέμβαση μέσω Τηλεδιάσκεψης

Οι θεραπείες μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης είναι ένας τρόπος θεραπευτικής παρέμβασης που εφαρμόζεται από τη Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το παιδί “Σπύρος Δοξιάδης”, πάνω από 10 χρόνια. Εξυπηρετούν οικογένειες,  που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους ειδικούς θεραπευτές. Ο τρόπος που διεξάγεται η θεραπεία μέσω τηλεδιάσκεψης διαφέρει αρκετά από αυτόν των συνεδριών με φυσική παρουσία, έχει όμως εξίσου θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του παιδιού και τη λειτουργικότητα της οικογένειας.

Σε παιδιά μικρής ηλικίας ο γονέας καθοδηγείται βήμα βήμα από τον θεραπευτή για το πώς να προετοιμάσει το χώρο του σπιτιού, τι υλικά να χρησιμοποιήσει και πώς να εμπλέξει το παιδί σε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, ο θεραπευτής παρακολουθεί αυτό που εξελίσσεται και κάνει τις απαραίτητες καθοδηγητικές παρεμβάσεις όταν αυτό χρειάζεται. Ο γονέας καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες του θεραπευτή και δέχεται άμεση στήριξη και εναλλακτικές όταν κάτι δεν λειτουργεί ομαλά. Έτσι παίρνει ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στο θεραπευτή και το παιδί και μετέχει ουσιαστικά στη θεραπεία. Παράλληλα, ο γονέας εκπαιδεύεται στο πώς να λειτουργεί σε διάφορες καταστάσεις με το παιδί του,  τι εναλλακτικές έχει όταν αντιμετωπίζει δύσκολες συμπεριφορές και πώς να οργανώνει δραστηριότητες που βοηθάνε στην εξέλιξη του στους διάφορους τομείς. Η άμεση καθοδήγηση που έχει δεχτεί ο γονέας κατά τη διάρκεια της θεραπείας γίνεται η βάση για να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα και πιο βοηθητικά με το παιδί του και κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας και με τον τρόπο αυτό να γενικεύονται αυτές οι θετικές συμπεριφορές και δεξιότητες του παιδιού. Σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, ο γονέας στηρίζει κυρίως το τεχνικό κομμάτι της συνεδρίας, καθώς το παιδί μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες του θεραπευτή χωρίς διαμεσολαβητή. 

Αναγνωρισμένοι Ψυχοθεραπευτές

Όλοι οι ψυχοθεραπευτές της Μονάδας (παιδοψυχίατροι ή ψυχολόγοι) είναι μέλη αναγνωρισμένων εταιρειών ψυχοθεραπείας.

Τηλεδιάσκεψη

Η θεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (Zoom, Webex, Skype, Microsoft Teams κ.ά.)

Εχετε ερωτήσεις; Σας απασχολεί κάποιο θέμα; Χρειάζεστε βοήθεια;

Ειμαστε εδώ για εσάς.
Έχουμε απαντήσεις σε ότι σας απασχολεί.
Καλέστε τώρα