English
You can use WPML or Polylang and their language switchers in this area.

Λίστα δεξιοτήτων και οροσήμων παιδιών 0-4 ετών – Ερωτηματολόγια για γονείς

Αγαπητοί γονείς και φροντιστές,
Πριν διαβάσετε τη λίστα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και ακολουθεί τη δική του πορεία και ρυθμούς εξέλιξης.
Μια επισήμανση ή προβληματισμός για την πρόοδο και τις δεξιότητες του παιδιού σας σε έναν τομέα της ανάπτυξης, δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι που αξιολογείται ως μη φυσιολογικό.
Η λίστα δεξιοτήτων και οροσήμων έχει συγκεκριμένο σκοπό, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Σε κάθε περίπτωση, αν κάτι σας προβληματίσει ή ανησυχήσει, απευθυνθείτε στη Μονάδα «Σπύρος Δοξιάδης» για περαιτέρω αξιολόγηση .

Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το παιδί “Σπύρος Δοξιάδης”
Γοργίου 6, Μετς , 116 36
Τ + 30 210 9232347 , + 30 210 9222666, + 30 210 9243137
info@doxiadis-unit.gr | S www.doxiadis-unit.gr

Κύρια σημεία
Η λίστα αφορά στα στάδια ανάπτυξης βρεφών και νηπίων έως 4 ετών. Περιλαμβάνει βασικές δεξιότητες σε τομείς όπως: αδρή και λεπτή κινητικότητα, αυτοεξυπηρέτηση, κοινωνικότητα, επικοινωνία και λόγο και δίνει μια σφαιρική εικόνα των παιδιών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης. Απευθύνεται σε γονείς, άτομα φροντίδας ή τον παιδίατρο που έχουν εικόνα της αναπτυξιακής πορείας του παιδιού.

Τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι καθοριστικά για την μελλοντική ψυχοκινητική και ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη. Αναπτυξιακές δυσκολίες σε αυτές τις πρώιμες ηλικίες είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν συντομότερα για να υπάρχει η καλύτερη δυνατή εξέλιξη.

Η λίστα δεξιοτήτων και οροσήμων δημιουργήθηκε στα πλαίσια της ανάγκης για έγκαιρη ανίχνευση πιθανών δυσκολιών στη πρώιμη παιδική ηλικία. Στοχεύει στο να λειτουργήσει ως «αναπτυξιακός χάρτης» και να βοηθήσει τους γονείς και όσους εμπλέκονται με το παιδί , να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή επαγρύπνηση, πρώιμη ανίχνευση, διάγνωση και παρέμβαση.

Η λίστα είναι προϊόν πολυετούς εργασίας στο χώρο της πρώιμης παρέμβασης. Έχει βασιστεί σε διεθνείς μελέτες και καταλόγους που αφορούν τα στάδια ανάπτυξης και τα αναπτυξιακά ορόσημα. Έχει γίνει επίσης προσπάθεια προσαρμογής της λίστας στα ελληνικά δεδομένα, σε τομείς όπως ο λόγος και η αυτοεξυπηρέτηση. Για τη δημιουργία της, χρειάστηκε η γνώμη και η συμβολή συναδέλφων διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι ειδικεύονται στην πρώϊμη παρέμβαση.

Πιο αναλυτικά
Η λίστα δημιουργήθηκε κατόπιν ανασκόπησης ερευνών της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας. Ταυτόχρονα, βασίζεται σε προηγούμενα ερωτηματολόγια ανάπτυξης δεξιοτήτων των ίδιων συγγραφέων που απευθύνονται σε γονείς και νηπιαγωγούς, τα οποία είναι:

1. «Portage Κατάλογος Αξιολόγησης Δεξιοτήτων 0-6» Μετάφραση και Προσαρμογή του Καταλόγου.Αξιολόγησης Δεξιοτήτων του Προγράμματος πρώιμης παρέμβασης Portage
2. «Ενδεικτικά σημεία απόκλισης 0-5» προς Nηπιαγωγούς & Βρεφοκόμους
3. «Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη 0-3» Φυλλάδιο προς παιδιάτρους και παιδικούς σταθμούς

Με βάση το θεωρητικό́ υπόβαθρο και τη διεθνή́ βιβλιογραφία, η «λίστα δεξιοτήτων και οροσήμων 0–4» δομήθηκε με χαρακτηριστικά́ που συνοψίζονται στα εξής:

Απευθύνεται σε γονείς, πρόσωπα φροντίδας και τον παιδίατρο του παιδιού. Στην Ελλάδα, οι γονείς και οι παιδίατροι είναι αυτοί που βρίσκονται σε θέση και μπορούν να παρακολουθήσουν την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών.

Αποτελείται από 9 διαφορετικές υποκλίμακες, οι οποίες εξετάζουν δεξιότητες των βρεφών και των νηπίων ανάλογα με την ηλικία τους (3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48 μηνών).

Αποτυπώνεται η ανάπτυξη του παιδιού σε 4 άξονες: (α) αδρή και λεπτή κινητικότητα, (β) δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, (γ) κοινωνικές δεξιότητες και (δ) λόγο και επικοινωνία.

Σε αυτούς τους άξονες έχουν συμπεριληφθεί αναπτυξιακά ορόσημα, στάδια ανάπτυξης, κρίσιμες περίοδοι ανάπτυξης, ευαίσθητες περίοδοι ανάπτυξης σε δεξιότητες που αφορούν σε:

1. Αυτοεξυπηρέτηση- Αυτονόμηση
2. Επικοινωνία – Λεκτική και Εξωλεκτική Αλληλεπίδραση
3. Λόγος – Κατανόηση και Έκφραση
4. Κίνηση -Αδρή και Λεπτή
5. Οπτικοκινητικός Συντονισμός
6. Γνωστικές δεξιότητες
7. Κοινωνικότητα
8. Παιχνίδι
9. Συμβολικό Παιχνίδι
10. Δείκτες κοινωνικής αλληλεπίδρασης όπως συνδυασμένη προσοχή και κοινωνικός προσανατολισμός

Τέλος, η ομάδα πρώιμης παρέμβασης της Μονάδας Δοξιάδη, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς, βρίσκεται σε διαδικασία πανελλήνιας στάθμισης ερωτηματολογίου ως προέκταση της επεξεργασίας της λίστας δεξιοτήτων και οροσήμων

Συγγραφή και επιμέλεια
Καλπαδάκη Άσπα, Χαμάουϊ Μαίρη
Συνεργασία
Μαρία Διαμαντή,Γιούλη Σκουρογιάννη
Φωτεινή Ζωγράφου
Αλεξάνδρα Κλημεντροπούλου
Γιάννης Παπακωνσταντίνου
Ρεγγίνα Γουρδομιχάλη
Διαμάντω Φιλιππάτου, Γιώτα Δημητροπούλου, Γιώργος Σιδερίδης

Ενδεικτική βιβλιογραφία
1. Illingworth, R. S. The development of the infant and young child. Normal and Abnormal. Churchil Livingstone, 1987.
2. Stein, M. (2007). Developmental Surveillance and Screening in Primary Care: A New AAP Policy Statement. Journal Watch Pediatrics and Adolescent Medicine. Massachusetts Medical Society.
3. Καλπαδάκη, A., Χαμάουι, M. Ερωτηματολόγιο Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης 0-4: Χρήση και Περιορισμοί στη διαδικασία ανίχνευσης δυσκολιών στην πρώιμη παιδική ηλικία.
4. Robins, D. L., Fein, D., Barton, M. L., & Green, J. A. (2001). The Modified Checklist for Autism in Toddlers: an initial study investigating the early detection of autism and pervasive developmental disorders. Journal of autism and developmental disorders, 31(2), 131-144.
5. Johnson, C. P. (2008). Recognition of autism before age 2 years. Pediatrics in Review, 29(3), 86.
6. Bright Futures Steering Committee, & Medical Home Initiatives for Children With Special Needs Project Advisory Committee. (2006). Identifying infants and young children with developmental disorders in the medical home: An algorithm for developmental surveillance and screening. Pediatrics, 118(1), 405-420.
7. Σιδερίδης, Γ. (2013). Αξιολόγηση της Δοκιμασίας Αναπτυξιακών Οροσήμων (ΔΑΟ) της Μονάδας Δοξιάδης.
8. Griffiths, R. (1976). Griffiths mental development scales. Test Angency.
9. Bayley, N. (1993). Bayley scales of infant deve

Πατήστε παρακάτω για να κατεβάσετε τα ερωτηματολόγια

Ερωτηματολόγιο Βασικά Ορόσημα 3 μηνών
Ερωτηματολόγιο Βασικά Ορόσημα 6 μηνών
Ερωτηματολόγιο Βασικά Ορόσημα 9 μηνών
Ερωτηματολόγιο Βασικά Ορόσημα 12 μηνών
Ερωτηματολόγιο Βασικά Ορόσημα 18 μηνών
Ερωτηματολόγιο Βασικά Ορόσημα 24 μηνών
Ερωτηματολόγιο Βασικά Ορόσημα 30 μηνών
Ερωτηματολόγιο Βασικά Ορόσημα 36 μηνών
Ερωτηματολόγιο Βασικά Ορόσημα 48 μηνών

Αναγνωρισμένοι Ψυχοθεραπευτές

Όλοι οι ψυχοθεραπευτές της Μονάδας (παιδοψυχίατροι ή ψυχολόγοι) είναι μέλη αναγνωρισμένων εταιρειών ψυχοθεραπείας.

Εχετε ερωτήσεις; Σας απασχολεί κάποιο θέμα; Χρειάζεστε βοήθεια;

Ειμαστε εδώ για εσάς.
Έχουμε απαντήσεις σε ότι σας απασχολεί.
Καλέστε τώρα