Λειτουργία και παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της  θεραπευτικής  παρέμβασης

Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό, θεωρητικό διαδικτυακό σεμινάριο, διάρκειας 2 εκπαιδευτικών  ωρών  στο οποίο δίνεται η ευκαιρία της   κατανόησης της  ανάπτυξης και λειτουργίας του οπτικού συστήματος. Αφορά και είναι σχεδιασμένο ειδικά για επαγγελματίες ειδικής αγωγής (εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές και λογοθεραπευτές  ) που εργάζονται με παιδιά με προβλήματα κεντρικού νευρικού συστήματος και αναπτυξιακές διαταραχές .   

Η καλή όραση είναι απαραίτητη για να φτάσει ένα παιδί  στο πλήρες δυναμικό του.

Περισσότερο από ογδόντα τοις εκατό των πληροφοριών που λαμβάνουν τα παιδιά για τον κόσμο γύρω τους  προέρχονται από τα μάτια τους. Είναι σημαντικό σε ένα θεραπευτή να γνωρίζει τις πτυχές των δυσκολιών της λειτουργικής όρασης και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν μαθησιακούς , επικοινωνιακούς , λειτουργικούς και συναισθηματικούς / κοινωνικούς τομείς .

 Η λειτουργική όραση συνδέεται με :

  • τη στάση του σώματος
  • τη διατήρηση του σώματος στο χώρο
  • οριοθετεί τη σχέση του σώματος με το χώρο

Επίσης συνδέεται με :

  • την ικανότητα παρατήρησης
  • τη συγκέντρωση της προσοχής
  • την ανίχνευση λεπτομερειών
  • την αντίληψη, τη μάθηση και τη σκέψη

Αποτελεί τη βάση για την αισθητηριακή οργάνωση.

Μέσα από την εκπαίδευση του webinar, ο ειδικός αναμένεται να κατανοήσει μηχανισμούς της λειτουργίας του οπτικού συστήματος , που θα τον βοηθήσουν στην οργάνωση της εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης και παρέμβασης του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Φωτεινή Ζωγράφου, Εργοθεραπεύτρια, NDT- Bobath Senior Tutor

Για δηλώσεις συμμετοχής στείλτε e-mail στη Γραμματεία της Μονάδας ()

Κόστος Συμμετοχής: 15,00 €