Το παρόν διαδικτυακό-διαδραστικό σεμινάριο έχει ως κύριο γνωστικό αντικείμενο τα αναπτυξιακά επιτεύγματα από τα οποία πρέπει να διέλθει το άτομο από τη γέννηση έως την τελική εφηβεία με βάση αναπτυξιακές θεωρίες ψυχοδυναμικής έμπνευσης, αλλά ενσωματώνοντας και άλλα θεωρητικά μοντέλα. Για κάθε αναπτυξιακή φάση ζωής μελετώνται αναλυτικά οι γνωστικές και ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα, καθώς και η αμοιβαία αλληλεπίδραση μεταξύ της δόμησης του εαυτού και της ανάπτυξης ενός τρόπου σχετίζεσθαι με τους άλλους.

Οι βασικοί στόχοι αφορούν:

 • στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης βιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και της συμβολής τους στη διαδικασία της ανάπτυξης
 • στην αξιολόγηση ψυχοσυναισθηματικών διεργασιών και μετασχηματισμών λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές διαφορές
 • θέματα διαφορικής διάγνωσης μεταξύ φυσιολογικού-ψυχοπαθολογικού
 • στην ανάλυση παραγόντων κινδύνου που μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων, καθώς και προστατευτικών παραγόντων και μηχανισμών εντός και εκτός του υποκειμένου.

Το σεμινάριο αποτελείται από 16 διαλέξεις διάρκειας μίας ώρας οι οποίες θα πραγματοποιούνται Σάββατο 14:15 με 15:15 και καλύπτει τις εξής ενότητες:

 • Γνωστική ανάπτυξη: φυσιολογική πορεία και αποκκλίσεις 13.06.20
 • Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και διαταραχές συναισθηματικού δεσμού στη βρεφική και νηπιακή ηλικία 20.06.20 & 27.06.20
 • Γνωστική ανάπτυξη και διαταραχές στην παιδική ηλικία 04.07.20 & 11.07.20
 • Αξιολόγηση δεξιοτήτων στη μαθησιακή ανάπτυξη 19.09.20
 • Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη στην παιδική ηλικία 26.09.20 & 03.10.20
 • Βιολογικές αλλαγές, γνωστική ανάπτυξη και αποκκλίσεις στην εφηβεία 10.10.20
 • Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και ψυχικές διεργασίες στην εφηβεία 17.10.20 & 24.10.20
 • Νομικά και ηθικά ζητήματα στην εργασία με παιδιά-εφήβους 31.10.20
 • Ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις: Ζητήματα διαφορικής διάγνωσης 07, 14, 21, & 28.11.20

Για δηλώσεις συμμετοχής στείλτε e-mail στη Γραμματεία της Μονάδας ()

Ημερομηνία έναρξης: 13/06/2020
Ωρα: 14.15

Κόστος Συμμετοχής: 80,00 €
Φοιτητές  - Μεταπτυχιακοί: 60,00 €

Έλενα Τερζίογλου
Κλινική Ψυχολόγος, MSc, PhD Cand