PISA 2022 – Η Ελλάδα ουραγός στις εκπαιδευτικές επιδόσεις των μαθητών

Το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA – Programme for International Student Assessment) αποτελεί μια σταθμισμένη αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών σε παγκόσμιο επίπεδο υπό την εποπτεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Το PISA διεξάγει αξιολογήσεις κάθε τρία χρόνια, εστιάζοντας σε ένα βασικό μάθημα, όπως τα μαθηματικά, την ανάγνωση, και την επιστήμη, παρέχοντας πληροφορίες για παγκόσμιες εκπαιδευτικές τάσεις. Στόχος της αξιολόγησης δεν είναι να εξακριβωθεί απλώς εάν οι μαθητές μπορούν να αναπαράγουν αυτά που έχουν μάθει, αλλά πόσο καλά οι μαθητές μπορούν να επεκτείνουν αυτά που έμαθαν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε άγνωστα περιβάλλοντα, τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου.

Η πρώτη αξιολόγηση ξεκίνησε το 2000, και ενώ η όγδοη αξιολόγηση είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2021 λόγω της πανδημίας COVID-19 διεξήχθη τελικώς το 2022. Στην τελευταία αυτή αξιολόγηση συμμετείχαν 81 χώρες με 690.000 μαθητές, 15 ετών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα αποτελέσματα του PISA 2022, κατά μέσο όρο, υποδεικνύουν μια άνευ προηγουμένου πτώση των επιδόσεων στα μαθηματικά και στην ανάγνωση. Σε σύγκριση με το 2018, η μέση απόδοση μειώθηκε κατά δέκα βαθμούς στην ανάγνωση και κατά σχεδόν 15 βαθμούς στα μαθηματικά, που ισοδυναμεί με τα τρία τέταρτα της αξίας μάθησης ενός έτους. Ωστόσο, η μείωση μπορεί να αποδοθεί μόνο εν μέρει στην πανδημία COVID-19 καθώς οι βαθμολογίες στην ανάγνωση και την επιστήμη είχαν αρχίσει πτωτική πορεία πριν από την πανδημία.

Στο πλαίσιο της Ελλάδας, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μια ανησυχητική εικόνα για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η Ελλάδα κατετάγη στην 44η θέση (από 81 χώρες) σημειώνοντας σημαντικά χαμηλότερη βαθμολογία από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ τόσο στα μαθηματικά όσο και στην ανάγνωση και στις επιστήμες.

Σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, διαπιστώθηκε ότι και στα τρία θέματα, η μέση απόδοση ήταν χαμηλότερη το 2022 από ό,τι σε οποιαδήποτε προηγούμενη αξιολόγηση. Κατά την περίοδο 2012-2022, οι  επιδόσεις των μαθητών μειώθηκαν κατά περισσότερο από 20 μονάδες κατά μέσο  όρο και στα τρία μαθήματα. Ταυτόχρονα, σε σύγκριση με το 2012, το ποσοστό των μαθητών που βαθμολογήθηκαν κάτω από το βασικό επίπεδο επάρκειας, αυξήθηκε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες στα μαθηματικά, κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες στην ανάγνωση, και κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες στις επιστήμες.

Η πτώση των εκπαιδευτικών επιδόσεων στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει μια ανησυχητική πραγματικότητα που απαιτεί άμεση αντίδραση και συστηματική αντιμετώπιση. Η ενεργή συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών με ενημερωμένο τρόπο μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών, συμβάλλοντας στη δημιουργία θετικών εκπαιδευτικών εμπειριών και βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Η συστηματική αξιολόγηση και ανίχνευση αποτελούν κεντρικό σημείο στρατηγικής, καθώς επιτρέπουν την έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού. Αυτό αποτελεί κρίσιμο βήμα στην πορεία ενός παιδιού, καθώς προσδιορίζονται οι ανάγκες του, επιτρέποντας προσαρμοσμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Η υποστήριξη των μαθητών με δυσκολίες μέσω προγραμμάτων υποστήριξης επικεντρώνεται στις ατομικές τους ανάγκες, χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους διδασκαλίας που παράλληλα ενισχύουν την ψυχοκοινωνική ευημερία του μαθητή. Αυτό σημαίνει όχι μόνο την αντιμετώπιση των μαθησιακών προκλήσεων, αλλά και την παροχή υποστήριξης για το άγχος και τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη μάθηση.

Η αναζήτηση υποστήριξης από αναγνωρισμένους και έγκυρους φορείς στον τομέα της μαθησιακής αξιολόγησης των παιδιών είναι πολύ σημαντική. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές απαιτεί προσεκτική σχεδίαση και συνεργασία από ειδικούς με εμπειρία. Οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ειδικοί παιδαγωγοί μπορούν να παρέχουν όχι μόνο εξειδικευμένη υποστήριξη των μαθησιακών δυσκολιών, αλλά και να προωθήσουν βέλτιστες πρακτικές στο εκάστοτε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η στενή συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας είναι ουσιώδης για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί έχει την ευκαιρία για ανάπτυξη και εκπαίδευση, ενισχύοντας έτσι το μέλλον της εκπαίδευσης και της κοινωνίας.

Πηγή :  www.oecd.org/pisa

Εχετε ερωτήσεις; Σας απασχολεί κάποιο θέμα; Χρειάζεστε βοήθεια;

Ειμαστε εδώ για εσάς.
Έχουμε απαντήσεις σε ότι σας απασχολεί.
Καλέστε τώρα