Ομάδα Μαθησιακών Δυσκολίων και Προβλημάτων Συμπεριφοράς

Υπεύθυνη Ομάδας : Ελένη Λιβανίου (Ph.D), Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος

Πρόταση για την τηλε-συμβουλευτική ομάδων που αποτελούνται από παιδιά με αντίστοιχες ηλικίες. Στα πλαίσια της τρέχουσας κατάστασης προτείνεται να καταβληθούν προσπάθειες για να μειωθούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις αυτής της επιβεβλημένης απομόνωσης, κατά την οποία τα παιδιά περνούν το μεγαλύτερο χρόνο τους στις οθόνες, χάνοντας ή ξεχνώντας τις επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Στόχος των ομάδων είναι η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η διατήρηση του διαλόγου, η διαπροσωπική επικοινωνία, η συνεργασία, η συμμόρφωση και η οριοθέτηση, η διεκδίκηση, η επίλυση συγκρούσεων, η λήψη αποφάσεων, ο αυτοέλεγχος, η έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων.

Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων απαρτίζονται από παιδιά με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Η λειτουργία τέτοιων ομάδων διαδικτυακά, αποβλέπει αφενός στο να βοηθήσει το κάθε παιδί ξεχωριστά και, αφετέρου, στο να διατηρήσει τη διαπροσωπική επαφή μεταξύ τους, εκφράζοντας δυσκολίες και συναισθήματα που ενδεχομένως να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα κάποιου άλλου παιδιού. Τέλος, μέσα από τη συνεύρεση και ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων, κάθε παιδί/έφηβος διευκολύνεται στην ενσυναίσθηση και διαχείριση των δικών του συναισθημάτων.

Για επιπλέον πληροφορίες και ενημέρωση, απευθυνθείτε στη Γραμματεία μας.

Μονάδα Δοξιάδη: Ομάδα Ειδικών Εκπαιδευτικών/Ψυχοπαιδαγωγών για την αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών & Προβλημάτων Συμπεριφοράς.

Με αλφαβητική σειρά τα μέλη :

-Νατάσα Γκοτσοπούλου                  

-Στελλίνα Κουντζάκη

-Εύχαρις Λάκατζη

-Αθηνά Παλίδη

-Βάλια Πανδιά

-Βάσω Τενέντε

-Βάλια Τσιλιβάκου