Η Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης» ανακοινώνει προκήρυξη θέσης Ψυχιάτρου Παιδιών και Εφήβων για συνεργασία με τη Μονάδα. Προϋπόθεση αποτελεί η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες,  παρακαλούμε να απευθυνθείτε, για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας (210-9232347 και 2109243137) ή να αποστείλετε βιογραφικό  στο