Προκηρύξεις Νέων θέσεων εργασίας
Αποστολή Βιογραφικών στο mail:

 

Προκήρυξη θέσεως Επιστημονικά Υπευθύνου για τις ανάγκες της Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Μονάδας για το παιδί «Σπύρος Δοξιάδης»

Παιδοψυχίατρο με πιστοποιημένη  εκπαίδευση σε γνωσιακή ή ψυχοδυναμική ή συστημική ψυχοθεραπεία.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία στο συντονισμό διεπιστημονικής ομάδας,  σε χώρους-δομές  φροντίδας παιδιών με αναπτυξιακές και συμπεριφορικές διαταραχές, καθώς και η ερευνητική και η εκπαιδευτική εμπειρία.

ή

Αναπτυξιολόγο Παιδίατρο - Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής παιδιατρικής (Developmental and Behavioral pediatrics), με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κλινικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό έργο στο πεδίο της αναπτυξιακής παιδιατρικής.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία στο συντονισμό διεπιστημονικής ομάδας,  σε χώρους-δομές  φροντίδας παιδιών με αναπτυξιακές και συμπεριφορικές διαταραχές, καθώς και η ερευνητική και η εκπαιδευτική εμπειρία.

H προκήρυξη θα παραμείνει ανοικτή έως τέλος Σεπτεμβρίου του 2020

Αποστολή βιογραφικών στο και για περισσότερες πληροφορίες στο 210 9222666 & 210 9232347

 


Προκήρυξη θέσης Εργοθεραπευτή/ριας

Η Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το παιδί "Σπύρος Δοξιάδης" προκηρύσσει θέση Εργοθεραπευτή με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
2. Εμπειρία σε παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες
3. Δέσμευση για τουλάχιστον 15 ώρες την εβδομάδα
4. Με δυνατότητα έκδοσης Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών

Αποστολή βιογραφικών στο  με αιτιολογία ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΡΙΑΣ και για περισσότερες πληροφορίες στο 210 9222666 & 210 9232347

H προκήρυξη θα παραμείνει ανοικτή έως 15/09/2020

 


Προκήρυξη θέσης Αναπτυξιακού Παιδίατρου

Για τις ανάγκες του αναπτυξιακού τμήματος της Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Μονάδα για το παιδί "Σπύρος Δοξιάδης"  ζητείτε για συνεργασία αναπτυξιακός παιδίατρος με προϋπηρεσία και πιστοποιημένoς στον ΕΟΠΥΥ.

Αποστολή βιογραφικών στο  και για περισσότερες πληροφορίες στο 210 9222666 & 210 9232347

H προκήρυξη θα παραμείνει ανοικτή έως 15/09/2020

 


Προκήρυξη θέσης για Γραμματειακή υποστήριξη

Απαραίτητα προσόντα :

  1. Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 
  2. Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  4. Άριστη γνώση του Microsoft Office
  5. Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
  6. 5ημερη &  5ωρη εργασία (ωράριο 16.00-21.00)

 Αποστολή βιογραφικών στο  με αιτιολογία ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ και για περισσότερες πληροφορίες στο 210 9222666 & 210 9232347

H προκήρυξη θα παραμείνει ανοικτή έως 15/09/2020

 


Προκήρυξη Θέσης Ψυχιάτρου Παιδιών και Εφήβων

Η Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης» ανακοινώνει προκήρυξη θέσης Ψυχιάτρου Παιδιών και Εφήβων για συνεργασία με τη Μονάδα. Προϋπόθεση αποτελεί η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Αποστολή βιογραφικών στο   και για περισσότερες πληροφορίες στο 210 9222666 & 210 9232347