Αξιολόγηση γνωστικών λειτουργιών (WISC-V, WPPSI-III, WAIS-IV) και αξιολόγηση προσωπικότητας με θεματικές προβολικές δοκιμασίες (ΤΑΤ, CAT, Fables de Düss, παιδικό ιχνογράφημα)

 • Date 5 Ιανουαρίου, 2020
 • Location Αθήνα

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

Κλινικό Σεμινάριο
στη Μονάδα “Σπύρος Δοξιάδης”

Η ολοκληρωμένη ψυχολογική αξιολόγηση αποτελεί συστατικό παράγοντα τόσο της περιεκτικής διάγνωσης και πρόγνωσης όσο και της ορθής εκλογής θεραπευτικών παρεμβάσεων και μπορεί να περιλαμβάνει εκτός από την κλινική συνέντευξη, την χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων που αξιολογούν τις δυο βασικές και αλληλένδετες λειτουργίες του ατόμου: τις γνωστικές και τις συναισθηματικές λειτουργίες.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 17 κλινικές συναντήσεις (για τις γνωστικές λειτουργίες, για τις προβολικές δοκιμασίες και 2 κλινικές συναντήσεις σύνθεσης των κλινικών ευρημάτων).

Αναλυτική Περιγραφή & Διάρθρωση του σεμιναρίου

Το παρόν κλινικό σεμινάριο χωρίζεται σε τρία μέρη με την εξής διάρθρωση:

Ι. Εισαγωγή : Βασικές αρχές χορήγησης εργαλείων αξιολόγησης (δεοντολογία, setting (πλαίσιο), rapport (σχέση εξεταστή-εξεταζόμενου))

ΙΙ. Αξιολόγηση γνωστικών λειτουργιών με τα σύγχρονα σταθμισμένα εργαλεία WISC-V, WPPSI-III, WAIS-IV όπου οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην ορθή χορήγηση και κλινική ερμηνεία (χορήγηση, βαθμολόγηση, ανάλυση κι ερμηνεία) των πρωτοκόλλων.

 • Η έννοια της νοημοσύνης
 • Παρουσίαση των κλιμάκων και της ελληνικών σταθμίσεών τους
 • Διαδικασία χορήγησης
 • Βαθμολόγηση των απαντήσεων και συμπλήρωση των φορμών καταγραφής
 • Περιγραφή και ανάλυση των υποδοκιμασιών και των σύνθετων δεικτών
 • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
 • Συγγραφή της έκθεσης ψυχολογικής αξιολόγησης
 • Ενημέρωση του εξεταζόμενου, των γονέων του και των συναδέλφων για τα αποτελέσματα
 • Παρουσίαση περιστατικών

ΙΙΙ. Αξιολόγηση της προσωπικότητας με θεματικές προβολικές δοκιμασίες

Ιστορική αναδρομή- Θεωρητικό πλαίσιο και χαρακτηριστικά των προβολικών δοκιμασιών

Α.  Τhematic Αpperception Τest

 1. Ιστορική αναδρομή, παρουσίαση του τεστ
 2. Διαδικασία χορήγησης
 3. Αναλυτική παρουσίαση των καρτών (ανάλυση θέματος εντός κάρτας, ανάλυση αλληλουχίας)
 4. Μηχανισμοί άμυνας
 5. Συστήματα ερμηνείας
 6. Σύνθεση
 7. Κλινική παρουσίαση πρωτοκόλλου, ανάλυση & σύνθεση
 8. Διαγνωστικές υποθέσεις: διαφοροδιαγνωστικά ζητήματα

Β. Childrens Apperception Test

 1. Ιστορική αναδρομή, στοιχεία παρουσίασης του τεστ
 2. Διαφορές μεταξύ των απαντήσεων στο ΤΑΤ και στο CAT
 3. Διαδικασία χορήγησης
 4. Αναλυτική παρουσίαση των καρτών (ανάλυση θέματος εντός κάρτας, ανάλυση αλληλουχίας)
 5. Ερμηνεία
 6. Οπτική αντίληψη-νευροψυχολογικές δυσκολίες στα παιδιά
 7. Κλινική παρουσίαση πρωτοκόλλου, ανάλυση & ερμηνεία

Γ. Το παιδικό σχέδιο (Σπίτι-Δέντρο-Άνθρωπος, Σχέδιο ανθρώπου, Σχέδιο οικογένειας)

Δ. Παρουσίαση πρωτοκόλλων από τους συμμετέχοντες*

ΙΙΙ. Σύνθεση των αποτελεσμάτων της κλινικής αξιολόγησης και συγγραφή της ψυχολογικής έκθεσης

* Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει την χορήγηση ενός πρωτοκόλλου ΤΑΤ ή  C.A.T. που θα το αναλύσουμε μαζί στην αίθουσα. Αν κάποιος συνάδελφος χρησιμοποιεί κάποια από τις δυο μορφές του τεστ στην κλινική πράξη μπορεί να φέρει οποιοδήποτε πρωτόκολλο επιθυμεί (είτε ενηλίκου είτε εφήβου ή παιδιού), και παλιά πρωτόκολλα.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες πρέπει να μπορούν να χορηγήσουν με αξιόπιστο τρόπο τα ψυχομετρικά εργαλεία που διδάχθηκαν, να κάνουν ερμηνευτικές υποθέσεις με βάση τα πρωτόκολλα και να γράψουν την ψυχολογική έκθεση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Έλενα Τερζίογλου, MSc, PhD (c) – Κλινική Ψυχολόγος –  Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναστάσιος Νταλαχάνης, MSc, PhD(c) – Κλινικός Ψυχολόγος –

Υποψήφιος Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η εκπαίδευση απευθύνεται αποκλειστικά σε Ψυχολόγους με Άδεια/Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος.

Έναρξη: Αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται το Σάββατο 9:30-12:30 στη Μονάδα «Σπύρος Δοξιάδης», Γοργίου 6 , Τ.Κ. 11636, Μετς, Αθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ :  900 €

Τρόπος πληρωμής : 100 € προκαταβολή και  δυνατότητα 8 δόσεων των 100

Αφήστε το αίτημά σας για συμμετοχή  στη Γραμματεία της Μονάδας «Σπύρος Δοξιάδης» καθημερινά 9.00-21.00, στα τηλέφωνα 210 92 32 347 & 210 92 22 666

Εχετε ερωτήσεις; Σας απασχολεί κάποιο θέμα; Χρειάζεστε βοήθεια;

Ειμαστε εδώ για εσάς.
Έχουμε απαντήσεις σε ότι σας απασχολεί.
Καλέστε τώρα