Περιγραφή προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

O Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι η δημιουργία ενός «πάζλ» από τον ειδικό και τον ενδιαφερόμενο έφηβο νέο. Απευθύνεται σε άτομα άνω των 15 ετών  που επιθυμούν να επιλέξουν τις σπουδές τους και να ανακαλύψουν τη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία και τις κλίσεις τους. Πραγματοποιείται σε 3-4 ραντεβού και περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και τεστ που διερευνούν τη προσωπικότητα, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του ενδιαφερόμενου καθώς και ατομική συνέντευξη. 
Η διαδικασία  ολοκληρώνεται με τη παράδοση αποτελεσμάτων όπου ο ειδικός αναλύει την εικόνα του ενδιαφερόμενου στον ίδιο και στους γονείς του και προτείνει ανάλογες κατευθύνσεις.

Υπεύθυνη Προγράμματος: Καπερναράκου Όλγα, Ψυχολόγος